Calendari Escolar

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Model Educatiu

ESCOLA ACTIVA

 • Es basa en una metodologia activa i participativa.
 • Practica els mètodes naturals.
 • Té un projecte de formació integral de la persona.
 • Practica un projecte de socialització cooperatiu i crític.
 • Presta atenció individualitzada, que potencia en el nen el desenvolupament d'hàbits adequats de treball i la capacitat d'organitzar i avaluar el seu propi treball.

ESCOLA PLURALISTA

 • Defensa la llibertat i la igualtat.
 • No exclou ningú en funció de les seves afiliacions o creences.
 • Defensa les formes democràtiques.
 • És laica.
 • Es regeix pel principi de la coeducació.

LLENGÜES

 • La llengua d'aprenentatge i vehicular del centre és la llengua catalana.
 • També es concreta la planificació de l'aprenentatge de la llengua castellana, a fi de garantir que els alumnes, quan acaben l'ensenyament primari, tinguin un domini oral i escrit correcte de totes dues llengües.
 • Es presta especial atenció a la llengua estrangera (ANGLÈS), incorporant tot tipus de recursos humans i materials necessaris pel seu desenvolupament.

ESCOLA CIENTÍFICA I CRÍTICA

 • Es basa en el coneixement de la psicologia i les necessitats del nen i en l'aportació de la pedagogia científica.
 • Utilitza el mètode científic i les seves formes.
 • Desperta en el nen l'esperit científic, l'aproximació racional als problemes, la inquietud investigadora.
 • Potencia la creativitat de l'alumne en tots els sentits: científic, tecnològic, artístic, social.

ESCOLA INSERIDA AL SEU MEDI

 • Transmet i potencia les realitats culturals, històriques, geogràfiques i lingüístiques, duent-les a terme a través de:
   • Viure i fer viure la cultura
   • Recuperar i viure les tradicions, el pensament, etc. de la comunitat.
   • Ser un focus de coneixement, investigació i vivència del medi en el qual es troba inserida l'escola.

ASPECTES EXPRESSIUS, CREATIUS I ARTÍSTICS

 • Entenem que l'escola ha de desenvolupar els aspectes expressius, creatius i artístics del nen, i li ha de donar les tècniques instrumentals necessàries.

ATENCIÓ A L'EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

 • Dins del desenvolupament integral de l'individu, l'Educació Física ocupa un espai fonamental, no tan sols per la seva importància específica, sinó com a ajuda per a millorar d'altres factors d'índole intel·lectual i caracterològic.
 • A la nostra escola i per a què el nen assoleixi un desenvolupament tant físic com psicomotriu harmònic i adequat per a la seva edat, intentem que aquesta faceta tan important dins de l'educació tingui el temps i els mitjans necessaris per tal que es treballi d'una manera correcta.

L'AVALUACIÓ COM A ELEMENT DE MOTIVACIÓ I PROGRÉS

 • L'avaluació no pot ser, en cap cas, un aspecte negatiu per l'alumne, sinó que ha de servir per motivar i incentivar positivament la seva actitud i evolució posterior. Juga un paper fonamental l'avaluació entesa com a un diagnòstic a temps d'unes dificultats que ens permetran posar en marxa una col·laboració família/escola i un ensenyament correctiu especialment pensat per les dificultats concretes del nen.

MODERNITAT

 • Ens caracteritza una constant preocupació per l'actualització i plena integració de les noves tecnologies al currículum global, beneficiant-nos de tota la seva capacitat per dinamitzar l'esmentat currículum i renovar continguts i mètodes.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 • L'escola no es limita a impartir coneixements sinó que promou el desenvolupament total dels nens donant particular importància a l'atenció psico-pedagògica. Veiem l'escola com una institució integradora de nens i adreçada a la seva promoció a través de:
   • El desenvolupament de la pedagogia funcional.
   • Unes condicions materials (espai, instal·lacions, material pedagògic) adequades.
   • L'acceptació i comprensió de pares, mestres i nens de l'escola.
   • La convivència de tots els nens amb diferents capacitats i habilitats en un mateix grup, ja que tenen activitats que responen a les seves necessitats concretes. No hi ha classes especials.

ESCOLA PARTICIPATIVA

 • La relació entre pares i mestres durant la vida escolar del nen té una importància decisiva. La cooperació mútua ha de ser estreta partint de la idea d'una tasca educativa com a responsabilitat conjunta i la tècnica/didàctica/pedagògica exclusivament del mestre. L'intercanvi entre pares i mestres es canalitza mitjançant:
   • Òrgans de participació dels pares en el control i gestió del centre.
   • Reunions pedagògiques en què es planteja la línia pedagògica.
   • Reunions de classe
   • Entrevistes personals, informes periòdics.
   • Intercanvi i planificació conjunta de la marxa de cada nen a través de, per exemple, els plans de treball.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

 • Les activitats complementàries i extraescolars que desenvolupem al centre, no es troben aïllades entre si. Ans al contrari, constitueixen un conjunt d'activitats que tenen com a fil conductor complementar la formació integral del nen, atenent, sobretot, a aspectes claus d'aquest desenvolupament infantil que no estan suficientment recollits en el programa oficial.

Notificacions

No events

 

 

 

 

 

Inici sessió

Carrer Noguera,18 08860 Castelldefels Telf. 93 664 31 02 escola@laginesta.com

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Desa
Configuracions d'usuari per COOKIES
Utilitzem galetes per garantir que obtingueu la millor visita al nostre lloc web. Si rebutgeu les cookies, aquest lloc web pot no funcionar com s'esperava.
ACCEPTA TOTES
REBUTJA TOTES
Marketing
Cookies que tenen per objecte l'estudi de mercat.
Quantcast
Accepta
Rebutja